Siguranța Transportului

 NovaLife CLINICS Timișoara oferă servicii complete de siguranța circulației rutiere pentru șoferii profesioniști și pentru personalul care contribuie la siguranța circulației (evaluare medicală completă cu eliberare de aviz medical, aviz psihologic, aviz medicina muncii). Evaluarea medicală și psihologică de Siguranța Circulației se încheie într-o singură zi.

 Toate serviciile de siguranța circulației oferite de NovaLife CLINICS Timișoara sunt în conformitate cu legislația română și cu standardele internaționale privind calitatea: 
  - Ord. 447 /2003 privind Examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi, cu responsabilitați în siguranța circulației și navigației.
  - Ord. 2462 /2006 privind agrearea de catre MTCT a unitaților specializate, medicale și psihologice în vederea examinării personalului cu responsabilițăti în siguranța circulației rutiere.

La baza serviciilor medicale pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor stă un complex de activităţi care cuprind:

   Examen medical la angajare

   Controlul medical periodic

   Examenul medical pentru perioada de şcolarizare

   Examenul medical pentru schimbarea funcţiei

   Efectuarea tuturor investigaţiilor pentru fiecare angajat

   Întocmirea şi gestionarea dosarelor medicale

   Eliberarea avizelor medicale şi/sau psihologice

În plus, se vor asigura:

 Examinările pentru medicina muncii, urmate de eliberarea fişelor medicale de aptitudine. În urma examenului de medicina muncii, la indicaţia medicului, pacienţii vor fi monitorizaţi prin intermediul serviciilor medicale din sistemul de asigurări de sănătate în cadrul clinicii noastre.

Semnalizarea cazului de boală profesională şi dispensarizarea acestuia după confirmare. Elaborarea de rapoarte statistice periodice şi situaţii privind influenţa noxelor asupra stării de sănătate. În speranţa că am reuşit să vă convingem de avantajele pe care le puteţi avea prin colaborarea cu NovaLife CLINICS, vă stăm la dispoziţie pentru a discuta toate aspectele propunerii noastre astfel încât să aveţi avea siguranţa că veţi beneficia de servicii de calitate şi ca aţi găsit în noi un partener fidel.

 

 Pentru oferta personalizată vă rugăm să ne conactați la telefon: 0722 438 747 sau la adresa de e-mail: contact@novalife.ro

„O viață fără griji.

   Împreună.”

Despre GDPR

Despre Politica de cookies