Informatii utile

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE RECUPERARE


FRECVENŢĂ/PLAFON

– maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni )
– maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni )

TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi
28 lei
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,Masaj reflex,Limfmasaj,Hidrokinetoterapie individuală generală,Hidrokinetoterapie parţială,Kinetoterapie individuală,Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
42 lei
Nr. crt.Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri *)
1Kinetoterapie de grup pe afecţiuni29Limfmasaj
2Galvanizare30Aerosoli individuali
3Ionizare31Pulverizaţie cameră
4Curenţi diadinamici32Hidrokinetoterapie individuală generală
5Trabert33Hidrokinetoterapie parţială
6TENS34Kinetoterapie individuală
7Curenţi medie frecvenţă/ interferenţiali35Tracţiuni vertebrale şi articulare
8Unde scurte36Manipulări vertebrale
9Microunde37Manipulări articulaţii periferice

10

Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă

38
Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitivemecanice, electromecanice şi robotizate
11Ultrasunet39Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
12Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă40Băi de plante
13Magnetoterapie41Băi de dioxid de carbon şi bule
14Laserterapie42Băi de nămol
15Solux43Mofete naturale
16Ultraviolete44Mofete artificiale
17Curenţi cu impulsuri rectangulare45Împachetare generală cu nămol
18Curenţi cu impulsuri exponenţiale46Împachetare parţială cu nămol
19Contracţia izometrică electrică47Aplicaţie de unde de şoc extracorporale
20Stimulare electrică funcţională /neuromusculară48Aplicaţie de oscilaţii profunde
21Băi Stanger49Speleoterapia/Salinoterapia
22Băi galvanice50TECAR
23Duş subacval51Respiraţie la presiune pozitivă
24Aplicaţii cu parafină52Masaj pneumatic al extremităţilor
25Băi sau pensulaţii cu parafină53Crioterapie
26Masaj regional
27Masaj segmentar
28Masaj reflex

*) Procedurile de la pct. 39 – 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.


Servicii de acupunctură
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Consultaţia deacupunctură13
Cură de servicii deacupunctură – 10 zile140

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Pachetul minimal de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemicsuspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei:
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;1 consultaţie/trimestru
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere;1 consultaţie

Pachetul de baza de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice
maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval demaximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat laexternarea din spital

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice
maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţipe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat lexternarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliativemaxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;1 consultaţie/trimestru
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere.1 consultaţie

Denumire serviciu medical

Număr puncte
Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentrumedic specialistTarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentrumedic primar
c1c2c3c4=c2*c3c5=c4+c4*20%
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)16,20
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsăîntre 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)17,25
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârstacuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)32,40
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentruspecialități medicale10,80
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentruspecialități chirurgicale11,50
Consultaţia de planificare familială10,80x
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani(până la împlinirea vârstei de 4 ani)21,60
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4şi 59 ani14,40
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului cu vârstacuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)21,60
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cuvârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani14,40
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cuvârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani21,60
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani23,60
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani12,80
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani13,50
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani16,40
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani16,40
Consultaţia pentru îngrijiri paliative18,00x

Serviciile de sănătate conexe actului medical


Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical

Număr puncte
Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
c1c2c3c4=c2*c3
a) Neurologie şi neurologie pediatrică:
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:x
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;30 puncte/şedinţă
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;30 puncte/şedinţă
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;30 puncte/şedinţă
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială- logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped;
15 puncte/şedinţă
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi:x
a3.1) kinetoterapie individuală;30 puncte/şedinţă
a3.2) kinetoterapie de grup;15 puncte/şedinţă
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate.15 puncte/şedinţă
b) Otorinolaringologie:
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie:x
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă
b1.2) consiliere psihologică clinică30 puncte/şedinţă
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie special- logoped:ă
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped15 puncte/şedinţă
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)15 puncte/şedinţă
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică:
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie:x
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/şedinţă
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulit30 puncte/şedinţă
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeuticăaplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist
30 puncte/şedinţă
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări dinspectrul autist
30 puncte/şedinţă
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială– logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped
15 puncte/şedinţă
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea mediculu cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cutulburări din spectrul autist:
x
c3.1) kinetoterapie individuală30 puncte
c3.2) kinetoterapie de grup15 puncte
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitivemecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate15 puncte
d) Reumatologie:
Servicii furnizate de fizioterapeut:x
d1) kinetoterapie individuală30 puncte
d2) kinetoterapie de grup15 puncte
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitiveelectromecanice/ dispozitive robotizate15 puncte
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică
Servicii furnizate de fizioterapeut:x
e1) kinetoterapie individuală30 puncte
e2) kinetoterapie de grup15 puncte
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitiveelectromecanice /dispozitive robotizate15 puncte
f) Oncologie medicală
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentrucopii şi adulţi cu afecţiuni oncologice
30 puncte/şedinţă
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentrucopii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat
30 puncte/şedinţă
h) Hematologie
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentrucopii şi adulţi cu afecţiuni oncologice
30 puncte/şedinţă
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentrucopii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă
30 puncte/şedinţă
j) Oncologie și hematologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consilier psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cuafecţiuni oncologice
30 puncte/şedinţă
k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covi19
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţieCovid – 19
30 puncte/şedinţă
Servicii furnizate de fizioterapeut:
k1) kinetoterapie individuală30 puncte
k2) kinetoterapie de grup15 puncte
k3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive el15 puncte
l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covi19
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţieCovid – 19
30 puncte/şedinţă
Servicii furnizate de fizioterapeut:
l1) kinetoterapie individuală30 puncte
l2) kinetoterapie de grup15 puncte
l3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitiveelectromecanice / dispozitive robotizate15 puncte
m) Medicină fizică și de reabilitarem1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:m1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic m1.2) consiliere psihologică clinicăm2) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogiespecială – logoped:
30 puncte/şedinţă
30 puncte/şedinţă
m2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped15 puncte/şedinţă
m2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)15 puncte/şedinţă
m3) Servicii furnizate de fizioterapeut:
m3.1) kinetoterapie individuală30 puncte/şedinţă
m3.2) kinetoterapie de grup15 puncte/şedinţă
m3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate15 puncte/şedinţă
n) Îngrijiri paliative
n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie:X
n1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic30 puncte/ședință
n1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi30 puncte/ședință
n1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi30 puncte/ședință
n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie special- logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped;ă15 puncte/ședință
n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
n3.1) kinetoterapie individuală30 puncte/ședință
n3.2) kinetoterapie de grup15 puncte/ședință
n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitiveelectromecanice/dispozitive robotizate15 puncte/ședință


PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI/MEDICII STOMATOLOGI


Cod

Acte terapeutice

Tarif-lei-
Suma decontată de CAS

Copii 0 – 18 ani

Peste 18 ani
Beneficiari ai legilor speciale
c1c2c3c4=c3c5c6=c3

1.*)
Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală.*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru unasigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.
133

100%

100%

100%
2.Tratamentul cariei simple140100%100%100%
2.1.Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei185100%60%100%
2,2Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte175100%100%100%
3.Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie240100%60%100%
4.Pansament calmant/drenaj endodontic70100%100%100%
5.Tratamentul gangrenei pulpare280100%60%100%
6.Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie170100%100%100%
7.Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie117100%100%100%
7.1.Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale68100%60%100%
8.Extracţia dinţilor temporari cu anestezie68100%
9.Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie145100%60%100%
10.**)Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.100100%100%100%
11.Decapuşonarea78100%
12.Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare77100%100%100%
13.***)Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă***) Se acordă o dată la 4 ani.1020100%100%
13.1.****)Reparaţie proteză****) Se acordă de două ori pe pe an.123100%100%
13.2.****)Rebazare proteză****) Se acordă de două ori pe an.180100%100%
14.Element protetic fizionomic200100%60%100%
15.Element protetic semi-fizionomic230100%60%100%
16.Reconstituire coroană radiculară235100%60%100%
17.*****)Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusivtratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină772100%
18.Reeducarea funcţională prin exerciţii, miogimnastică, etc./şedinţă20100%
19.*****)Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale975100%
20.Şlefuirea în scop ortodontic/dinte25100%
21.*****)Reparaţie aparat ortodontic*1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopediedento-facială.520100%100%*1)
22.Menţinătoare de spaţiu mobile585100%
23.******)Sigilare/dinte******) O procedură decontată la 2 ani.97100%
24.Fluorizare (pe o arcadă dentară)*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani84100% *2)

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI/MEDICII STOMATOLOGI


Cod

Acte terapeutice

Tarif-lei-

Suma decontată de CAS
c1c2c3c4

1.*)
Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală.*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru unasigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.
133

100%
2.2.Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte175100%
4.Pansament calmant/drenaj endodontic70100%
6.Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie170100%
7.Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie117100%
10.*)Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.
100

100%
12.Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare77100%
13.1**)Reparaţie proteză**) Se acordă o dată pe an.123100%
13.2**)Rebazare proteză**) Se acordă o dată pe an.180100%

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI


Cod

Acte terapeutice

Tarif-lei-
Suma decontată de CAS
Copii 0 – 18 aniPeste 18 aniBeneficiari ailegilor speciale
c1c2c3c4=c3c5=c3*60%c6=c3

1.*)
Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală.*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.
133

100%

100%

100%
2.Tratamentul cariei simple140100%100%100%
2.1.Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei185100%60%100%
4.Pansament calmant/drenaj endodontic70100%100%100%
23.******)Sigilare/dinte******) O procedură decontată la 2 ani.97100%

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI

CodActe terapeuticeTarif-lei-Suma decontatăde CAS
4.Pansament calmant/drenaj endodontic70100%

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară


Nr. crt.

Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
I. Radiologie – Imagistică medicală
A. Investigaţii convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1Examen radiologic cranian standard*1)18
2Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1)30
3Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)35
4Radiografie de membre*1):
a) Braţ35
b) Cot35
c) Antebraţ35
d) Pumn35
e) Mână35
f) Şold35
g) Coapsă35
h) Genunchi35
i) Gambă35
j) Gleznă35
k) Picior35
l) Calcaneu35
5.Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1)35
6.Examen radiologic centură scapulară*1)23
7.Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)35
8.Examen radiologic torace ansamblu*1)32
9.Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examenradiologic torace şi organe toracice*1)32
10.Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)32
11.Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cusubstanţă de contrast*1)56
12.Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă decontrast*1)82
13.Examen radiologic colon dublu contrast100
14.Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare70
15.Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast220
16.Cistografie de reflux cu substanţă de contrast250
17.Pielografie250
18.Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast250
19.Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast250
20.Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast280
21.Radiografie retroalveolară15
22.Radiografie panoramică30
23.Mamografie în două planuri*1)Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilateralăTariful se referă la examinarea pentru un sân35
24.Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast200
25.Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1)25
2. Investigaţii neiradiante
26.Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)60
27.Ecografie abdomen*1)40
28Ecografie pelvis*1)30
29.Ecografie transvaginală/transrectală50
30.Ecografie de vase (vene)30
31.Ecografie de vase (artere)30
32.Ecografie ganglionară30
33.Ecografie transfontanelară40
34.Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2)25
35.Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II350
36.Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN80
37.Senologie imagistică *1)Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilateralăTariful se referă la examinarea pentru un sân40
38.Ecocardiografie40
39.Ecocardiografie + Doppler50
40.Ecocardiografie + Doppler color55
41.Ecocardiografie transesofagiană170
B. Investigaţii de înaltă performanţă
42.CT craniu nativ120
43.CT buco-maxilo-facial nativ150
44CT regiune gât nativ130
45.CT regiune toracică nativ175
46.CT abdomen nativ175
47.CT pelvis nativ175
48.CT coloană vertebrală nativ/segment60
49.CT membre nativ/membru60
50.CT mastoidă150
51.CT sinusuri150
52.CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast375
53.CT hipofiză cu substanţă de contrast375
54.CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast400
55.CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast375
56.CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast450
57.CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos400
58.CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos400
59.CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administratăintravenos/segment400
60.CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru180
61.CT ureche internă375
62.Uro CT400
63.Angiografie CT membre400
64.Angiografie CT craniu400
65.Angiografie CT regiune cervicală400
66.Angiografie CT torace400
67.Angiografie CT abdomen400
68.Angiografie CT pelvis400
69.Angiocoronarografie CT700
70.RMN cranio-cerebral nativ450
71.RMN sinusuri450
72.RMN torace nativ450
73.RMN gât nativ450
74.RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ450
75.RMN abdominal nativ450
76.RMN pelvin nativ450
77.RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)450
78.RMN umăr nativ450
79.RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast700
80.RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast700
81.RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast700
82.RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast700
83.RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cusubstanţă de contrast700
84.RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast700
85.RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast700
86.RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast700
87.RMN cord nativ450
88.RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast700
89.RMN hipofiză cu substanţă de contrast700
90.Uro RMN cu substanţă de contrast850
91.Angiografia RMN trunchiuri supraaortice400
92.Angiografia RMN artere renale sau aorta400
93.Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)600
94.Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast400
95.RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN800
96.Colangio RMN300
97.RMN sâni nativ450
98.RMN sâni nativ și cu substanță de contrast700
II. Medicină nucleară
99Scintigrafia renală450
100Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală -30/90 min de lainj.)450
101Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuziemiocardică efort)450
102Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECTperfuzie miocardică repaus)450
103Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară450
104Scintigrafia osoasă localizată450
105Scintigrafia osoasă completă450
106Scintigrafia hepatobiliară450
107Scintigrafia tiroidiană450
108Scintigrafia paratiroidiană450

NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife. NOTA:

  1. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 – 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referăla explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
  2. Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurăride sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.
  3. În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.