Medicina muncii

Sanatatea si securitatea in munca

Medicina muncii
Sanatate si securitate in munca

Examinările pentru medicina muncii, urmate de eliberarea fişelor medicale de aptitudine se fac în baza fisei de solicitare a examenului medical de medicina muncii.

Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc / post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în fișa de identificare a factorilor de risc profesional.

Examenul medical se solicita la:

 • Angajare
 • Control medical periodic
 • Adaptare
 • Reluarea muncii
 • Supraveghere specială
 • Schimbarea locului de muncă
 • Funcții și riscuri
 • Conducatori auto profesioniști
 • Personal cu funcție de decizie
 • Agenți de securitate
 • Personal care lucrează în condiții de izolare, temperatură ridicată / scazută
 • Personal care asigura întreținerea curățeniei în unitățile de cazare publică și colectivă
 • Personal didactic din instituții de învățământ
 • Personal sanitar superior și mediu
 • Personal din unitățile de coafură, frizerie, masaj, cosmetic
 • Personal care efectuează muncă la înălțime, muncă în rețelele de foarte înaltă, înaltă , medie și joasă tensiune
 • Personal care în cadrul activității profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal și/sau mașina instituției
 • Personal care lucrează în tură de noapte
 • Personal care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar și alimentație publică.