medicina muncii

Medicina muncii

Medicina muncii
Sanatate si securitate in munca

Examinările pentru medicina muncii, urmate de eliberarea fişelor medicale de aptitudine se fac în baza fisei de solicitare a examenului medical de medicina muncii.

Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc / post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în fișa de identificare a factorilor de risc profesional.

Examenul medical se solicita la:
 • Angajare
 • Control medical periodic
 • Adaptare
 • Reluarea muncii
 • Supraveghere specială
 • Schimbarea locului de muncă
Functii si riscuri
 • Conducatori auto profesioniști
 • Personal cu funcție de decizie
 • Agenți de securitate
 • Personal care lucrează în condiții de izolare, temperatură ridicată / scazută
 • Personal care asigura întreținerea curățeniei în unitățile de cazare publică și colectivă
 • Personal didactic din instituții de învățământ
 • Personal sanitar superior și mediu
 • Personal din unitățile de coafură, frizerie, masaj, cosmetic
 • Personal care efectuează muncă la înălțime, muncă în rețelele de foarte înaltă, înaltă , medie și joasă tensiune
 • Personal care în cadrul activității profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal și/sau mașina instituției
 • Personal care lucrează în tură de noapte
 • Personal care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar și alimentație publică.
Pentru persoanele care își desfășoară activitatea în condiții specifice de muncă (temperaturi ridicate / scăzute, la inălțime), lucrează sau se angajează în anumite profesii din alimentație publică, sănătate, învățământ, saloane de înfrumusețare, sunt necesare analize medicale specifice.

În urma examenului de medicina muncii și a tuturor analizelor necesar, la indicaţia medicului, pacienţii vor fi monitorizaţi prin intermediul serviciilor medicale din sistemul de asigurări de sănătate în cadrul clinicii noastre.

Monitorizarea pacienților presupune identificarea cazului de boală profesională şi dispensarizarea acestuia după confirmare, elaborarea de rapoarte statistice periodice şi situaţii privind influenţa noxelor asupra stării de sănătate.

ÎN SPERANŢA CĂ AM REUŞIT SĂ VĂ CONVINGEM DE AVANTAJELE PE CARE LE PUTEŢI AVEA PRIN COLABORAREA CU NOVALIFE CLINICS, VĂ STĂM LA DISPOZIŢIE PENTRU A DISCUTA TOATE ASPECTELE PROPUNERII NOASTRE ASTFEL ÎNCÂT SĂ AVEŢI AVEA SIGURANŢA CĂ VEŢI BENEFICIA DE SERVICII DE CALITATE ŞI CA AŢI GĂSIT ÎN NOI UN PARTENER FIDEL.